Kulturnat

Friday, Oct 12th 2001 - 7:30pm
Arranged by: Ars Nova Copenhagen

PROGRAMME:

Leonhard Lechner In Laudem Regii Fontis (ca. 1582)
Hans Abrahamsen (f. 1952) Universe Birds (1973)
Per Nørgård (f. 1932) Maya danser (1979)
Arvo Pärt (f. 1935) Magnificat (1990)
Eric Bergman (f. 1911) Myos Näin (1971)
Per Nørgård Abendlied (1979)
  Halleluja, der Herr ist verrückt (1980)
   

Conductor: